İstanbul Matbaa

>>> 24-06-2017 14:42:58

Basım Sırasında İzlenen Aşamalar

Matbaa işi, karmaşık bazı işlemlerin birbirini izlemesini gerekli kılmaktadır. Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası olarak adlandırılabilecek bu işlemlerin uyum içinde gerçekleştirilmesi, en ucuz matbaa ürünleri elde etmek bakımından da önem taşımaktadır.

Baskı öncesinde, baskı tasarımı yapılmakta, basılacak yazı ve fotoğraflar bilgisayara aktarılarak bira araya getirilmektedir. Bu işlemi, film çıkışları alınarak baskı için kullanılacak kalıbı oluşturulması izler ve analog ya da dijital prova ile baskı öncesi işlemler tamamlanmış olur. Baskı aşaması ise; tasarımların kalıba alındığı ve matbaa baskısının gerçekleştirildiği aşamadır. Ürünün ortaya çıkmasında son aşama baskı sonrası işlemlerdir. Baskının tamamlanmasıyla laminasyon ve ciltleme gibi işlemler gerçekleştirilerek ürünler müşteriye teslim edilebilir hale getirilir.

Ülkemizde İlk Matbaa

Matbaa, sözlük anlamı olarak yazı, resim ya da şekillerin kağıt, deri ve kumaş gibi malzemeler üzerine basılmasına imkan sağlayan sistem anlamına gelmektedir. Arapça kökenli bir sözcük olan matbaa, baskı yeri, baskı makinesi, basım evi gibi sözcüklerin yerini almaktadır. Ülkemizde ilk matbaa Osmanlı döneminde İbrahim Müteferrika tarafından 16 Aralık 1727 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. İbrahim Müteferrika’nın kurduğu bu matbaada Vankulu Lügatı adlı kitap başta olmak üzere 17 eser ve 22 cilt basım yapılmıştır. İstanbul matbaa konusunda ilk matbaanın adresi olması bakımından da önem taşımaktadır.

Matbaacılıkta Kullanılan Terimler Nelerdir?

Her sektörde oluğu gibi, matbaacılık sektöründe de kullanılan bazı terimleri bilmek, hem matbaa hem de müşteri açısından kolaylık sağlamaktadır. Matbaacılık sektöründe kullanılan temel terimlerin birkaçından bahsedilecek olursa;

Kâğıt; baskı yapılan en temel malzemeler olan kâğıtların hammaddesi selülozdur. Kâğıdın pH değeri ve rengi baskı kalitesini de etkilemektedir.

Mürekkep; pigment, inceltici ve çözücüden oluşan mürekkep, yapılacak baskının kâğıt üzerine aktarımına yarayan malzemedir. Ürün çeşitlerimizi www.abcmatbaa.com sitemizden görebilirsiniz.

Laminasyon; dergi, kitap gibi ürünlerin baskıları tamamlandıktan sonra yapılan kaplama işlemidir. Selefon, lak ve vernik malzemeler ile laminasyon yapılabilmektedir. Matbaacılık sektöründe önemli bir yer tutan laminasyon işlemi, basılı malzemelerin kalitesini yakından etkilemektedir.

Cilt; Basılmış olan malzemelerin bir araya getirilmesi ve kapaklı ya da kapaksız olarak birleştirilmesine cilt ya da ciltleme denmektedir.

Cilt evi; basımı bitmiş olan malzemelerin kapak takımı, kırım, harman ve dikiş gibi işlemlerinin yapıldığı matbaa bölümlerine verilen isimdir.

Tram; gözle görülmeyen bir noktadan yapılan ve renklerde ara tonlara ulaşılmasını sağlayan bir işlemdir.

Ofset baskı; Kitap, dergi, broşür türü basılı malzemelerin baskılarında kullanılan bir baskı yöntemidir.

İstanbul matbaa firmaları arasında önde gelen bir yere sahip olan matbaamız, basılı malzemeler konusunda müşterilerine yüksek kaliteli hizmeti en kısa sürede ve ne uygun fiyatla sunma hedefiyle yola çıkmıştır.